Naprave: 0/14
Proge: 0/21
Sneg: cm
8 °C

Od petka, 01.03.2024,  obratujejo naprave:
* sedežnica Kekec,
* vlečnici Mojci1 in Mojca2,
* sedežnica Dolenčev rut,
* sedežnica Vitranc1,
* sedežnica Podkoren.


Smučanje na smučišču Podkoren je mogoče samo po določenih progah (zemljevid objavljen na Facebook strani in Instagramu).