Naprave: 0/14
Proge: 0/21
Sneg: cm
8 °C

Od sobote, 02.03.2024,  obratujejo naprave (od 08:00-15:00 ure):
* sedežnica Kekec,
* vlečnici Mojci1 in Mojca2,
* sedežnica Dolenčev rut.