fbpx

Obveščamo vas, da se je družba RTC Žičnice, Kranjska gora, d.d., na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Kranju, opr. št. Srg 2022/47848, z dne 13. 05. 2022, statusno preoblikovala, in od tega dne posluje kot družba z omejeno odgovornostjo. Razlog za navedeno spremembo je izključno v poenostavitvi poslovanja družbe.

Posledično se je spremenila firma naše družbe, ki se od 13.05.2022 dalje glasi: REKREACIJSKO TURISTIČNI CENTER ŽIČNICE, Kranjska Gora, d.o.o., skrajšana firma pa se glasi RTC Žičnice, Kranjska Gora, d.o.o.

Vsi ostali podatki družbe (TRR, naslov, davčna številka, matična številka) ostajajo nespremenjeni. Ravno tako ostaja popolnoma nespremenjena organizacija in poslovanje družbe, kakor tudi kakovost naših izdelkov in storitev.

Prosimo vas, da navedeno spremembo firme in skrajšane firme upoštevate pri poslovanju z nami (izdajanju naročilnic, računov, ipd.).

 

Peter Wettengl, direktor

RTC Žičnice, Kranjska Gora, d.o.o.


Borovška cesta 103a,
4280 Kranjska Gora,
Slovenija
04 58 09 400
info@kr-gora.si