fbpx

KORIŠČENJE TURISTIČNIH BONOV (BON21) NA SMUČIŠČU KRANJSKA GORA :

MOŽNOSTI KORIŠČENJA BONA21:

  • nakup sezonskih smučarskih vozovnic (Sezonska Kranjska Gora, Sezonska Kranjska Gora + Vogel, Sezonske vozovnice ESSV)
  • nakup dnevnih smučarskih DEPO vozovnic in nočnih smučarskih DEPO vozovnic*

Turistične bone 2021 je možno koristiti le fizično na našem prodajnem mestu in sicer na glavni blagajni smučišča, Borovška cesta 103a, 4280 Kranjska Gora, od 20.10.2021 dalje, od ponedeljka do petka od 09:00 do 14:00 ure.

Najmanjši možni znesek koriščenja turističnega bona je 50,00 EUR.

Nakup darilnih bonov s turističnimi boni 2021 ni možen.

Nakup s turističnimi boni za zgoraj navedene vozovnice je možen do vključno 30.11.2021.

POSTOPEK KORIŠČENJA BONA21 ZA NAKUP VOZOVNIC:

Pogoj za koriščenje turističnega bona 2021:

izpolnjeni obrazec BON 21 Potrditev unovčitve bona (Priloga 1)

kopija osebnega dokumenta (osebni dokument ob vnovčenju posreduje stranka tudi na vpogled)

  1. Če bon za upravičenca, ki ima zakonitega zastopnika oziroma skrbnika, unovči oseba, ki ni njegov zakoniti zastopnik oziroma skrbnik, mora ponudniku storitev predložiti izjavo na obrazcu BON21 Izjava zakonitega zastopnika oziroma skrbnika za unovčitev bona upravičenca po tretji osebi (priloga 2)
  2. Če se unovči preneseni bon, je treba ponudniku storitev predložiti izjavo na obrazcu BON21 Izjava upravičenca o prenosu bona (priloga 3), ki jo podpiše upravičenec oziroma njegov zakoniti zastopnik ali skrbnik. Preneseni BON21 je mogoče uporabiti le enkrat (večkratno unovčenje prenesenega bona ni možno).

BON21 ni mogoče uporabiti pri spletnih nakupih vozovnic.

Nakup vozovnic za poletne aktivnosti s turističnimi boni 2021 ni možen.

Vaše podatke bomo skladno z veljavno zakonodajo skrbno varovali do poteka zastaralnega obdobja.

Dodatna pojasnila o koriščenju in uporabi turističnih bonov so na voljo na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije: Klik na povezavo

*v kolikor ukrep vlade ne bo podaljšan je potrebno vozovnice izkoristiti do 31.12.2021


Borovška cesta 103a,
4280 Kranjska Gora,
Slovenija
04 58 09 400
info@kr-gora.si